Kirjanurkka - Koirille Sallittu

Uusimmasta päästä suomalaista koirakirjallisuutta on Tiina Kuusiston vuonna 2021 julkaistu teos Koirille Sallittu. Oppimismatka´lla koiralähtöiseen kouluttamiseen. Kirja herättää heti lukuinnon kauniilla kuvillaan, laadukkaalla paperillaan rauhallisella taitolla. Näiden ulkoisten avujen lisäksi myös sisältö on täyttä timanttia. Kirjaa voi huoletta suositella aivan ensimmäisen koiran omistajille mutta siitä löytyy varmasti uutta tietoa myös kokeneemmille koiraihmisille.

Jo kirjan nimi kertoo paljon. Perinteisesti olemme tottuneet lähestymään koulutusta keskittymällä asioihin, joita emme halua koiran tekevän tai joita koira ei missään nimessä saa tehdä. Kuusiston lähestymistapa on erilainen. Kirjan ja siinä esiteltyjen harjoitusten lähtökohtana on koiran ottaminen aktiiviseksi ja täysivaltaiseksi osaksi koulutusprosessia. Johdannossa Kuusisto toteaa, että meidän pitää ensin ymmärtää, kuinka iso osa koiran elämästä on täysin meidän hallinnassamme ja kun sisäistämme tämän, meidän tulee pyrkiä keskittymään siihen ”miten saisimme koiramme ääntä ja mielipiteitä kuuluviin”. Tämän lisäksi on tärkeää pyrkiä tarjoamaan koirallemme mahdollisimman hyvä elämä ”sen sijaan, että keskittyisimme korostamaan vala-asemaamme”.

Kirjassa pohditaankin konkreettisesti koiran mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, tehdä siihen liittyviä valintoja ja olla muutenkin aktiivinen osapuoli asioissa, jotka koskevat sitä itseään. Tämä ei tarkoita, että koira saisi päättää kaikesta vaan pyrkimys on muuttaa koulutusnäkökulmaa koiran hallinnasta vuorovaikutukseen. Omaehtoisuus ja valinnan mahdollisuudet nousevat esiin erityisesti käsittelyä koskevissa osissa mutta ne kulkevat läpi kirjan ikään kuin taustalla. Koira näyttäytyy kirjassa omana yksilönään, jolla on tunteita haluja ja toiveita, jotka myös ihmisen tulisi ottaa huomioon.

Kirjan ensimmäisessä luvussa käydään läpi niitä asioita, joita jokaisen pennun tai aikuisenkin koiran hankintaa harkitsevan tulisi miettiä. Tässäkin huomio keskittyy siihen, mitä minä voin omistajana koiralle tarjota sen sijaan, että mietittäisiin vain mitä me haluamme koiralta. Jo rotua valitessa on syytä miettiä omia resursseja ja asumisolosuhteita. Rodun lisäksi on kuitenkin hyvä muistaa että jokainen koira on myös yksilö omien yksilöllisine tarpeineen ja haluineen. Oman lukunsa saa myös pennun sosiaalistaminen, johon uusi pennun omistaja saa monipuolisesti ohjeita. Sosiaalistaminen kun on paljon muutakin kuin vain pennun viemistä uusiin paikkoihin.

Varsinaisessa ensimmäisessä osassa käydään lyhyesti läpi oppimisen ja kouluttamisen perusperiaatteet käytösten aikaansaamisesta vihjeen liittämiseen, menemättä kuitenkaan liian syvälle käyttäytymisanalyysin kiemuroihin. Lyhyen teoriaosion jälkeen siirrytäänkin heti konkretiaan. Kirjasta löydyy konkreettiset, yksityiskohtaiset ja helposti seurattavat ohjeet lähes kaikkien arjen tärkeiden taitojen kouluttamiseen, kuten hihnakäyttäytymiseen, luopumiseen, luoksetuloon, omalle paikalle menemiseen, toisten koirien (ihmisten, autojen tms.) ohittamiseen jne. Opetettavat asiat on pilkottu pieniin osiin, jotta oppiminen olisi helppoa ja eri osat ja niiden opettaminen selitetään lukijalle tarkasti. Ohjeen alussa kuvataan lyhyesti erilaisia tilanteita, joissa käytöstä voi hyödyntää ja tämän jälkeen esitellään käytöksen aikaansaamisen kriteerit ja käydään läpi erilaisia harjoituksia, joita voi hyödyntää treeneissä. Esimerkiksi luoksetuloharjoituksen kohdalla käydään läpi viisi erilaista harjoitusta, joissa käytökseen lisätään häiriöitä niin, että se alkaisi lopulta sujua myös arjen hankalissa tilanteissa.
Käsittelyyn ja hoitotoimenpiteisiin on varattu kunnolla tilaa, sillä ne aiheuttavat arjessa usein isojakin ongelmia oli kyse sitten vaatteiden pukemisesta tai kipeän korvan hoitamisesta. Omaehtoisuus ja koiralähtöisyys nousevat hyvin esiin erityisesti näissä luvuissa ja kirjoittaja haastaa koiranomistajan pohtimaan miksi pakotetaan, kun on paljon muitakin, koiraystävällisiä vaihtoehtoja. Sen lisäksi, että hoitotoimenpiteiden tekeminen koiraystävällisesti opetetaan kotioloja silmällä pitäen käydään läpi myös eläinlääkärissä tehtäviä tutkimuksia ja niissä hyödyllisiä käytöksiä ja mietitään miten toimia silloin kun on pakko hoitaa vaikka toimenpidettä ei ole ehditty koiran kanssa vielä harjoitella.Kirja on uraauurtava nimenomaan sen koiralähtöisen lähestymistavan ansiosta. Pyrkimys ei ole vain saada koirasta hyvin käyttäytyvä, ihmiselle helppo lemmikki vaan opettaa ihmisiä katsomaan koiraa uusin silmin ja nähdä koulutus yhteisenä projektina, jossa myös koiralla on lupa ilmaista itseään ja tulla kuulluksi.
Tämän uuden näkökulman lisäksi erityishuomion ansaitsevat myös huolellisesti mietityt ja selitetyt käytännön  harjoitukset, joiden avulla homma onnistuu kotonakin. Konkreettisten harjoitusohjeiden lomassa kirjasta löytyy lyhyitä kertomuksia erilaisista koirista, joiden kautta ymmärrys koirista ja koulutuksesta ystävien välisenä vuorovaikutuksena hallinnan ja kontrolloinnin sijaan syvenee ja tulee lähemmäs meitä jokaista. Lopuksi kirja nostaa jo otsikossaan esiin myös sen, että elämä koiran kanssa, kouluttaminen ja yhdessä tekeminen on matka, jolla ei oikeastaan ole päätepistettä. Joka päivä on täynnä uusia oivalluksia eivätkä koirat koskaan lakkaa yllättämästä jos niihin opettelee suhtautumaan ihmetyksellä.

Koiriksen väki suosittelee Kuusiston teosta jokaisen koiranomistajan lukulistalle.

- Sanna Rojola